No2972嫩模美七Mia三亚旅拍室外泳池红色泳衣半脱露傲人豪乳诱惑写真38P美七Mia秀人网

No2972嫩模美七Mia三亚旅拍室外泳池红色泳衣半脱露傲人豪乳诱惑写真38P美七Mia秀人网

气虚者,无气之渐。肾以寒水之气,反传所胜,侵侮脾土,故壅为浮肿。

夫人之虚损,有先天不足者,有后天不足者,先天者由于禀受,宜倍加谨慎,急以后天人事培补之,庶可延年,使觉之不早而慢不为意,则未有不夭折者矣;后天者由于劳伤,宜速知警省,即以情性药食调摄之,使治之不早而迁延讳疾,则未有不噬脐者矣。然岁水太过,民病腹大胫肿;岁火不及,民病胁支满,胸腹大,流衍之纪,其病胀。

心欲,故以咸为补;心苦缓。痛者寒气多也,有寒故痛也。

凡惊伤胆者骨必软,即其证也。五脏之痹,上文虽已详言,然犹有其辨者如此,又可因之以知其聚在何脏也。

故曰:地也者,调和阴阳之枢机也。 病合于阳者,阳症、阳脉也,出春,春尽夏初也。

上实下虚,故病如此。故愈深者必愈甚,凡虚劳之喘,义亦犹此,有不可不察也。

Leave a Reply