Vol343女神SOLO-尹菲私房黑色开叉睡衣配黑丝袜撩人诱惑36P尹菲美媛馆

Vol343女神SOLO-尹菲私房黑色开叉睡衣配黑丝袜撩人诱惑36P尹菲美媛馆

此血主妊娠,故专治胎产恶血。产后虚泻,眠昏人不识,弱甚形脱危症,必用人参二钱,白术、茯苓各二钱,附子一钱,方能回生。

肾为水脏,主藏精而化血,又为生气之原。 白而干燥者,非大肠血虚火盛,即肺脏阴虚火盛也。

噫!为儿医、疡医者,能潜心于《灵》《素》仲景诸书,功德无量矣。 令阅编中所释,将欲下之,必先举之,而引辘轳之绳以喻,正是此理。

如见危症,三服后,即用加参,益气以救血脱也;如有痰火,少佐橘红、炒芩之类,竹沥、姜汁亦可加之,黄柏、黄连切不可并用,慎之!滋荣活络汤治产后血少口噤项强筋搐类风症。乌药顺气僵蚕姜,枳壳陈皮芎芷详;甘草麻黄和桔梗,中风先服此为良。

至于折一肢瞽二目亦不为害,生而脉不可须臾失,失则绝命害生矣。  此物产于异域,殊不易得。

大肠阳虚气陷者,补中益气汤送固肠散。经曰∶五运阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。

Leave a Reply