AISS爱丝秋之丝语写真套图65P丝袜模特AISS爱丝

AISS爱丝秋之丝语写真套图65P丝袜模特AISS爱丝

或谓经逆在肾不在肝,何以随血妄行,竟至从口上出也,是肝不藏血之故乎?心精神清,自无不孕之理。

枳实黄连青皮陈皮枳壳上为末,每服三钱,灯心汤下。 广按∶病发作则通身而战掉,皆因气虚挟痰火所致,正犹火炎而旋转也。

酒一碗,黄连三钱姜炒过煎,空心温服。 同绿矾五钱,烧芦荟一钱,分麝香一分研,绢袋盛,将患指入药袋中一方治甲疽疮,或因割甲伤肌,或甲长浸肉,遂成疮肿。

 上片分作四服,每一贴用水三钟,煎至二钟,作早中二次温服。其气行于阳分则生热,其气行于阴分则生寒,然此犹感之轻者也。

升麻提升量宜少,一剂即收奏奇功。妇人有每行人道,经水即来,一如血崩,人以为胞胎有伤,触之以动其血也,谁知是子宫血海因太热而不固乎!夫子宫即在胞胎之下,而血海又在胞胎之上。

用牛膝二两,水五碗,煎至一碗,去渣,入麝香、沉香各少许调服。 经水不及期而来,血热,四物加黄连。

Leave a Reply