U276夏雨桐写真套图65P夏雨桐尤果网

U276夏雨桐写真套图65P夏雨桐尤果网

设或大浮,知邪方盛。治病不知经络,犹捕贼不知界分,其能无诛伐无过之咎乎?

治痈疽发背疮。及咳嗽痰盛,呕吐涎沫。

肠覃者,寒气客于肠外,与卫气相搏,气不得荣,因有所系癖而内着,恶气乃起,肉乃生。以二跷之脉皆上会于目内。

用葱白三寸,令病者嚼烂,吐于男左女右手心。感湿而肿者,其身虽肿,而腰下至脚尤肿。

水族勿食异状杂鱼,及父母自身本命生属。实强者生,沉细者死。

令人扇头数百扇,盖暖,睡至明日病失矣。但言证处,不斩然,亦不全属一证。

Leave a Reply