No682头条女神圣诞节7大美女圣诞女郎性感PK73P头条女神

No682头条女神圣诞节7大美女圣诞女郎性感PK73P头条女神

盛则气实,紧则气强。淆浊之气,扰乱其间。

阴阳总宗筋之会,会于气街,而阳明为之长,皆属于带脉而络于督脉。以炭火至红,以好米醋淬之。

不当其所,他处作头。浮为虚满,紧则中实。

杯高于盘,盘大于杯。大便或溏,或不溏。

热烈,则津液亡而更加干涸,故口中辟辟燥。目视不正,黑睛紧小,白睛青赤,瞳子上看,四恶也。

不痛者,服之知痛。 故以治不足之法治有余则可,以治有余之法治不足则不可。

Leave a Reply