No4900模特吴雪瑶三亚心愿旅拍私房性感白色三点式内衣撩人诱惑写真52P吴雪瑶秀人网

No4900模特吴雪瑶三亚心愿旅拍私房性感白色三点式内衣撩人诱惑写真52P吴雪瑶秀人网

略曰:金匮侯氏黑散,风引续命诸汤,治中风善矣。客气二字,外指风、寒、暑、湿、燥、火时气,内指元阴、元阳偏盛所现,与风、寒、暑、湿、燥、火时气不同。

甚则加制附子,去生姜、黄芩。今因真气太微,而阴寒遂甚,寒甚则凝,二便所以不利也。

 春时阳气发于冬时伏寒。夫芍药苦平入肝,肝者阴也。

况西砂辛温,能纳五脏之气而归肾,甘草调和上下,又能伏火,真火伏藏,则人身之根蒂永固,故曰封髓。蒋宝素曰:瘴气者,经旨所无,乃岭表方隅之疾。

,宜攻邪为主,中暑痎疟,宜扶正为先,则暑化虚而非寒明矣。其方每用牛乳半斤,荜茇三钱匕,同煎减半,空心顿服。

又曰:阴气孤绝,阳气独发,名曰瘅疟。 壮火食气,阴不潜阳,气不行水,蕴生湿热,伤阳明之阴,动少阴之火,阳明阴伤,则宗筋纵,不能束筋骨而利机关,水流湿而注下,足胫绵弱,行则振掉,便泻肠鸣,少阴火旺,则液耗金伤,不能藏精化气,以行治节,痰嗽食减,梦泄频仍,所服之方,都是法程王道,功迟难期速效,补阴当思湿热蕴结,利湿窃虑阴液愈亏,爰以四斤六味,补阴渗湿,脾肾双培,然否质诸明哲。

Leave a Reply